Halmazrendszerek (MSc)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Halmazrendszerek és hipergráfok. Alap extremális problémák: Sperner-rendszerek és Spernr tétele; metsző halmazrendszerek és az Erdős-Ko-rado tétel; napraforgók és az Erdős-Rado tétel. Független élek, lefogó pontos, normális kipergráfok. Halmazrendszerek dimenziója. Diszkrepancia. Színezések, B-tulajdonság, Pluhár tétele. A véletlen módszer. Halmazrendszerek metszési feltételekkel és alkalmazásai. Speciális halmazrendsezrek: Steiner hármasok, konvex geometriák.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MMNM52E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente