Konvex politopok kombinatorikája (MSc)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Politopok laphálója, dualitás. Lapvektor, Dehn-Sommerville egyenletek. Geometriai shelling. Alsó és felső Korlát tételek, kombinatorikus izomorfizmus magasabb dimenzióban. Algebrai módszerek, a Stanley Reisner gyűrű. Speciális politop-osztályok. Gale-transzformáció. Rácspolitopok.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MMNM43E Kredit: 4 Óraszám: 3 hetente