Félcsoportelmélet (MSc)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Transzformáció-félcsoportok, félcsoportok ábrázolása transzformációkkal. Ciklikus félcsoportok, szabad félcsoportok. Ideál és Rees-kongruencia. Green-relációk, D=J a periódikus, ill. bizonyos minimumfeltételeknek eleget tevő félcsoportokban, a D-osztályok szerkezete, Green tétele. Reguláris elem, inverzelem, reguláris D-osztályok. Lallement lemmája. Egyszerű félcsoportok, főfaktorok. Rees tétele teljesen egyszerű félcsoportokra. Teljesen reguláris félcsoportok "nagybani" szerkezete, csoportok félhálóinak "finom" szerkezete. Inverz félcsoportok, Wagner-Preston-tétel, Munn-tétel, McAlister tételei.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MMNM13E Kredit: 4 Óraszám: 3 hetente