Testelmélet és Galois-elmélet ea. (MSc)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Egyszerű algebrai, ill. egyszerű transzcendens testbővítés, algebrai, ill. transzcendens testbővítés. Véges fokú bővítés, fokszámtétel. Felbontási test, normális testbővítés. Véges testek. Tökéletes testek és véges fokú bővítéseik. Test algebrai lezártja. Galois-csoport, a Galois-elmélet főtétele. Radikálbővítés. A gyökjelekkel való megoldhatóság jellemzése. Ruffini--Abel-tétel. Gyökjelekkel megoldhatatlan racionális együtthatós algebrai egyenlet létezése. Algebrai feltétel geometriai alakzat szerkeszthetőségére körzővel és vonalzóval.

Előfeltétel: