Alkalmazott analízis ea. (MSc)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Vektor-skalár és vektor-vektor függvények, többszörös, görbementi és felületi integrálok. A vektoranalízis elemei: Green-, divergencia-, Stokes-tételek. Fizikai és műszaki alkalmazások. Fourier sorok, ortogonális rendszerek és ortogonális sorok. Ortogonális polinomok. Fourier- sorok és ortogonális polinomrendszerek szerinti sorok pontonkénti és egyenletes konvergenciája. Fourier- és Laplace-transzformáltak, tulajdonságaik, inverziós formulák. Általánosított függvények és transzformáltjaik. Integráltranszformációk alkalmazása a jelfeldolgozásban, spektrálanalízisben, differenciálegyenletekben. Az approximációelmélet elemei. Normált és kvázinormált terek, Sobolev terek. Egyenletes approximáció. Jackson-tételek, Stone- és Bohmann-Korovkin tételek. Interpoláció. Spline-függvények.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MMNK31E Kredit: 6 Óraszám: 2 hetente