Graph Theory lec. (informatikus angol 2017)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MMEN101piE Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente