Haladó műszaki matematika ea. (mérnökinf. MSc)

Tanszék: Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Tematika:
Lineáris algebra: belső szorzat-terek, szimmetrikus valós mátrix főtengely-alakja. Parciális differenciálegyenletek: másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek, a rezgő húr differenciálegyenlete. Fourier módszere, ortogonális függvényekből álló bázis. Vektoranalízis: rotáció, divergencia, felszín-formula, Stokes tétele. Matematikai statisztika: alapproblémáik, a statisztikai minta és jellemzői. Paraméterbecslés. Várható érték, szórás, kovariancia és korreláció becslése. A lineáris regressziós modell, a legkisebb négyzetek módszere. Konfidencia intervallumok. Hipotézis vizsgálatok.

Előfeltétel: