Haladó mûszaki matematika ea. (mérnökinf. MSc)

Tanszék: Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Tematika:
Lineáris algebra: belsõ szorzat-terek, szimmetrikus valós mátrix fõtengely-alakja, mátrixok általánosított inverze. Parciális differenciálegyenletek: másodrendû lineáris parciális differenciálegyenletek, a rezgõ húr differenciálegyenlete. Fourier módszere, ortogonális függvényekbõl álló bázis. Vektoranalízis: rotáció, divergencia, külsõ derivált, felszín-formula, Stokes tétele. Valószínûségszámítás: mûveletek eseményekkel, eseményalgebra, a valószínûség fogalma, alapvetõ tulajdonságai. Klasszikus és geometriai valószínûség. Feltételes valószínûség, események függetlensége. Valószínûségi változó, eloszlásfüggvény, sûrûségfüggvény, eloszlás. Várható érték és szórás. Nevezetes eloszlások. A nagy számok Bernoulli-féle törvénye. Matematikai statisztika: alapproblémáik, a statisztikai minta és jellemzõi. Paraméterbecslés. Várható érték, szórás, kovariancia és korreláció becslése. A lineáris regressziós modell, a legkisebb négyzetek módszere. Konfidencia intervallumok. Hipotézis vizsgálatok.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMNX113E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MMLX113E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMNX113G Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MMLX113G Kredit: 2 Óraszám: 12 félévente