Magasabb fokú egyenletek és geometriai szerkeszthetõség ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Csoportok, normálosztók, feloldhatóság. Hálók, hálóazonosságok, Boole-algebrák --- halmazokkal való számolás, a legnagyobb közös osztóra és legkisebb közös többszörösre vonatkozó disztributív azonosság, csoportok normálosztóinak hálója. Testbõvítések, felbontási test --- bonyolultabb nevezõk gyöktelenítése. A legfeljebb negyedfokúra visszavezethetõ egyenletek. Testbõvítés Galois-csoportja, magasabb fokú egyenletek megoldhatósága gyökjelekkel. Geometriai szerkeszthetõség, nevezetes és hétköznapi szerkeszthetõségi kérdések megoldása komputeralgebrai utalásokkal.

Előfeltétel:

MBN411E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MML312E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MMN312E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN312G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML312G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente