Kódoláselmélet (informatikus)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Shannon tétele jó hibajavító kódok létezésérõl. Véges testek. Lineáris kódok, generátor- és paritásellenõrzõ mátrix. Hamming-, Hadamard-, Golay- és Reed--Muller-kódok. Ciklikus kódok. BCH-kódok és hibajavító dekódolásuk. Reed--Solomon-kódok. QR- (kvadratikus maradék) kódok. Hibajavító kódok a digitális audiotechnikában. Néhány klasszikus rejtjelrendszer. DES. Charmicael-számok és prímtesztek (Miller--Rabin, Solovay--Strassen). Nyilvános kulcsú titkosírások: RSA, Diffie--Hellman-kulcsváltás, Massey--Omura-rejtjelrendszer, ElGamal. Az RSA kvadratikus test feletti verziója (Williams). Elliptikus görbéken alapuló titkosírások. A megbízhatóság kérdései: prímfaktorizáció ($\rho$-módszer, Fermat-faktorizáció, lánctörteken alapuló módszer), diszkrét logaritmus meghatározása (Sylvester--Pohlig--Hellman- és az indexkalkulus-módszer), nagyhatékonyságú és párhuzamos számítási módszerek a kriptológiában.

Előfeltétel:

( MBN412E vagy MBN411E vagy MBNX111E )

Helyettesítő tárgyak:

Mv3115

Előadások:
Kurzuskód: MMN311E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML311E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MML311E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente