Algoritmusok és bonyolultságelmélet ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Véges automaták és formális nyelvek. Kiszámíthatósági modellek: rekurzív függvények, Turing-gépek. NP-teljesség, Cook-tétel és néhány nevezetes NP-teljes probléma. Approximációs algoritmusok és az ezekhez kapcsolódó bonyolultsági osztályok. A poliéder-módszer gráfelméleti alkalmazásai. On-line algoritmusok.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN211E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML211E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN211G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML211G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente