Gráfelmélet ea. (informatikus 2008-2016)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN101piE Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML101piE Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MMN101E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML101E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN101G Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML101G Kredit: 2 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MMN101piG Kredit: 1 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML101piG Kredit: 1 Óraszám: 12 félévente