Matematikai krisztallográfia (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Tapétacsoportok. Az n-dimenziós euklideszi és affin csoport. Tércsoportok. Algebrai jellemzés (Zassenhaus tétele); geometriai jellemzés. Biebarbach-tételek. Tércsoport-típusok, aritmetikai kristályosztályok, geometriai kristályosztályok és kristálycsaládok. Klasszifikáció 3 és 4 dimenzióban; néhány magasabb dimenziós osztályozási eredmény. Rácsok, Dirichlet-parallelotopok, Bravais-típusok.. Krisztallográfiai korlátozás n dimenzióban. Fekete-fehér rácsok, színes rácsok.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN099E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML099E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente