Asszociatív algebrák és általánosításaik ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Kvázicsoportok, loopok és hálózatok. Koordinátázás és záródási tételek. Projektivitások és kollineációk. Moufang- és Bol-loopok és hálózatok. Differenciálható szövetek és hálózatok. Loopok érintõalgebrája. Chern-konnexió. Záródási feltételek jellemzése görbülettel és torzióval. Diffrenciálható Moufang-loopok és Malcev-algebrák. Vektorterek, gyûrûk, algebrák. Asszociativitás. Mátrixalgebrák, reprezentáció. Nilradikál, féligegyszerû és egyszerû algebrák. Reducibilitás, Schur-lemma. Centrális idempotensek, Pierce-felbontás. Artin-Wedderburn-tétel. Alternáló algebrák, kompozícióalgebrák, kvaterniók, oktávok. Hurwitz és Frobenius tételei. Lie-algebrák.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN092E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML092E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN092G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML092G Kredit: 0 Óraszám: 8 félévente