Hálók koordinátázáselmélete (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Geometriai hálók. Geomoduláris hálók és projektív geometriák jellemzése. A Desargues-tétel hálóelméleti megfelelõi. Desargues-féle geometriai hálók (direkt tényezõinek) koordinátázása. Neumann-keretek és az általuk generált komplementumos moduláris hálók koordinátázása. Huhn-gyémánt. Az $n$-disztributív hálók elmélete. Huhn-gyémánt által prezentált szubdirekt irreducibilis hálók. Gyémánt (illetve keret) által generált Desargues-féle hálók koordinátázása. Neumann-féle dimenziófüggvény. Lineáris hálók bizonyításelmélete.

Előfeltétel:

MMN014E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MMN073E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML073E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente