Algebrai geometria ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Metszési multiplicitás, Bézout-tétel, rezultánsok. Lineáris görberendszerek, a Ceva-tétel és a Menelaosz-tétel általánosításai magasabb rendû görbékre. Harmadfokú görbék, csoportmûvelet a pontokon. Szinguláris pontok feloldása, kvadratikus transzformációk. Parametrizálás hatványsorral, ágak. Divizorok és differenciálformák, a Riemann-Roch-tétel. Görbe neme (génusz), különbözõ definíciók a nemre.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN031E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML031E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN031G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML031G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente