Topologikus vektorterek és disztribúcióelmélet (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN006E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML006E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente