Kalkulus üzemmérnök informatikusoknak ea.

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Egyenlőtlenségek. Függvények általános fogalma, N->R, R->R, R^k->R függvények. Sorozatok: monotonitás, korlátosság, határérték, az e szám. Valós függvények: szimmetriák, monotonitás, lokális és globális szélsőértékek, függvények határértéke. Egyváltozós függvények differenciálása, a derivált tulajdonságai. Monotonitás és konvexitás vizsgálata. Szélsőértékek. Trigonometrikus, exponenciális, logaritmusfüggvények. Többváltozós függvények: korlátosság, szélsőértékek, szintvonalak. Többváltozós függvények differenciálása. Gradiens és irány szerinti derivált. Szabad és feltételes szélsőértékek. Taylor formula és Taylor sorfejtés. A Riemann-integrál fogalma és alapvető tulajdonságai. Néhány alkalmazás.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBNY301E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente