A sztochasztika alapjai ea. (informatikus)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
A valószínűségszámítás alapfogalmai. A valószínűség alapvető tulajdonságai, a szitaformula. Klasszikus és geometriai valószínűségi mezők. Feltételes valószínűség, teljes valószínűség tétele, Bayes-formula, Bayes-tétel. Események függetlensége. Véletlen változó. Eloszlásfüggvény. Diszkrét és folytonos véletlen változók. Véletlen vektorváltozó. Véletlen változók függetlensége. Várható érték és szórás. Markov- és Csebisev-egyenlőtlenségek. Korrelációs együttható. Nevezetes valószínűségeloszlások. A nagy számok törvényei. Centrális határeloszlás-tételek. A matematikai statisztika alapproblémái. A statisztikai minta. Paraméterbecslések jóságának kritériumai. Az empirikus eloszlásfüggvény. Várható érték, szórás, kovariancia és korreláció becslése. Paraméterbecslés maximum-likelihood módszerrel. Nevezetes valószínűségi eloszlások paramétereinek becslése maximum-likelihood módszerrel. A lineáris regressziós modell, a legkisebb négyzetek módszere. Konfidencia intervallumok. Hipotézis vizsgálatok főbb típusai.

Előfeltétel: