Műszaki matematika II. ea. (mérnökinf. BSc)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Komplex számok, sorozatok, sorok, görbék, függvények. Lineáris törtfüggvények. Differenciálhatóság. Cauchy-féle integrálformula. Laurent-sorok, reziduum-számítás. Komplex Fourier-sor. Klasszikus és geometriai valószínűség. Feltételes valószínűség, események függetlensége. Valószínűségi változó, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény. Várható érték és szórás. Nevezetes eloszlások. A nagy számok Bernoulli-féle törvénye, centrális határeloszlás.

Előfeltétel: