Diszkrét matematika I. ea. (informatikus 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Teljes indukció, rekurzív definíció. Mûveletek halmazokkal, leképezésekkel és relációkkal. Véges, megszámlálható és nem megszámlálható halmazok. Relációk tulajdonságai, irányított gráfok, részbenrendezések, ekvivalenciarelációk. Komplex számok, exponenciális alak, gyökvonás. Polinomok, gyöktényezõs alak, interpoláció. Az ítéletkalkulus elemei: logikai mûveletek, formulák, diszjunktív normálforma, tautológiák. Az ítéletkalkulus következményfogalma, levezetés. A predikátumkalkulus elemei. Mûveletek mátrixokkal. A determináns és elemi tulajdonságai. Determinánsok kifejtése, szorzástétele. Mátrixok inverze. Lineáris egyenletrendszerek, Gauss-elimináció, Cramer-szabály. Vektortér, bázis, véges dimenziós vektortér, koordináták. Sajátérték, sajátvektor.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MBNX111E Kredit: 5 Óraszám: 3 hetente
Kurzuskód: MBLX111E Kredit: 5 Óraszám: 18 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MBNX111G Kredit: 1 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MBLX111G Kredit: 1 Óraszám: 6 félévente