Diszkrét matematika ea. (BSc)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Számelmélet alapjai (oszthatóság, számelmélet alaptétele, prímek eloszlása, euklideszi algoritmus, lineáris kongruenciarendszerek, kínai maradéktétel). Logikai alapok (ítéletkalkulus, predikátumkalkulus, formalizálás, logikai ekvivalencia, következményfogalom, bizonyítási módszerek, tagadás, példa, ellenpélda). Halmazok (megadási módjaik, halmazműveletek, hatványhalmaz, leképezések, alapvető halmazok számossága, betekintés a halmazelméleti axiómákba). Véges halmaz permutációi (ciklusfelbontás, hatványozás, előállítás transzpozíciók szorzataként). Relációk (reflexív, szimmetrikus, tranzitív, antiszimmetrikus relációk, ekvivalenciarelációk és osztályozások, részbenrendezések és Hasse-diagramok).

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBNK14E Kredit: 6 Óraszám: 2 hetente