Nevezetes numerikus sorok (BSc)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
A mértani sor, a harmonikus sor, a pozitív természetes számok négyzeteinek reciprokaiból álló sor. Ezekkel kapcsolatos bizonyítások, érdekes tulajdonságok. Nevezetes számok ($\sqrt{2}, e, \pi$, a Liouville-szám) tulajdonságainak vizsgálata végtelen sorokkal. Hatványsorok, Fourier-sorok, általános függvénysorok, alkalmazások néhány érdekes függvénytani vizsgálatra (pl. sehol sem differenciálható, mindenütt folytonos függvény). Feladatok a numerikus és hatványsorok, Fourier-sorok köréből.

Előfeltétel: