Koordináták (BSc)

Tanszék: Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Tematika:
A koordinátázás mint számkódolás. Síkbeli Descartes-koordináták. Az euklideszi geometria alapfogalmai metrikus kifejezésekkel. Gömbi metrikus geometria és kanonikus koordinátázásai. A hiperbolikus sík Poincaré-féle modellje. Lineáris koordinátázás vektortéren, a lineáris leképezések mátrixai. A projektív sík baricentrikus koordinátázása. Projektív terek. Differenciálható sokaságok, atlasz, vektormezők.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBNC21E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente