A számfogalom felépítése (BSc)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Természetes számok: Peano-axiómák. Műveletek definíciója és tulajdonságai. Rendezés, műveletek monotonitása. Egész számok: a természetes számok félgyűrűjének differenciagyűrűje. Rendezés, műveletek monotonitása. Racionális számok: az egész számok gyűrűjének hányadosteste. Rendezés, műveletek monotonitása. Valós számok: a racionális számtest limeszteste. Rendezés, műveletek monotonitása. Teljes metrikus tér. Komplex számok: a komplex számtest megadásának lehetőségei. Algebrai és transzcendens számok. Valamely nevezetes konstans (pl. $e$ vagy $\pi$) transzcendens voltának igazolása. A valós és komplex számkör bővítésének lehetőségei: véges rangú algebrák, Frobenius tétele.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBNC15E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente