Feladatmegoldó szeminárium (BSc)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBNB99E-00001 Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente