Bevezetés a pénzügyi matematikába ea. (BSc)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Pénzelmélet, a bankok története, a befektetési bankok feladatai. A pénz időértéke, kamatszámítási konvenciók. Befektetések hozama, cash flow-k nettó jelenértéke. A gazdasági társaságok működése és irányítása. A vállalati mérleg és az eredménykimutatás, a vállalat megtérülési mutatói. Projektek finanszírozási lehetőségei és hatásuk az eredményességre. Portfólióanalízis, a CAPM modell. A tőzsde működése, részvényindexek. Származtatott termékek: határidős ügyletek, opciók, kamatcsere ügyletek. Származtatott termékek árazása a binomiális modellben. A Black-Scholes formula és a "görögök". Volatilitás, implikált volatilitás és volatilitásgörbe. Összetett és egzotikus opciók. A bank pozícióinak naprakészen tartása: mark-to-market és mark-to-model. A bank kockázatai, a biztosíték szerepe a likviditási kockázatban. Hitelderivatívák: CDO, CDS.

Előfeltétel: