Kombinatorika és valószínűség ea. (BSc )

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBNB53E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente