Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában ea. (BSc)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBNB52E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente