Nem-életbiztosítások ea. (BSc)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
A valószínűségi generátorfüggvény, a momentumgenerátor-függvény, a kumuláns generátorfüggvény. Nevezetes kárszámeloszlások: a binomiális, a geometriai, a negatív binomiális, a Poisson eloszlás. (a,b,0)-eloszlások. (a,b,1)-eloszlások. Zérus-módosított eloszlások. Összetett eloszlások. A Panjer-rekurzió. Összetett Poisson-eloszlású változók tulajdonságai. Eloszlások keverése: a diszkrét eset. Túlélési függvény, hazárd függvény. Nevezetes káreloszlások: az exponenciális, a Gamma, a Weibull, a Pareto, a lognormális eloszlás. Valószínűségi változók transzformációi. Eloszlások keverése: a folytonos eset. Az egyéni kockázat modellje. Normális közelítés. Viszontbiztosítások. A kollektív kockázat modellje.

Előfeltétel: