Integrálgeometria ea. (BSc)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Pontpárok, húrhosszak integráljai és Izoperimetrikus egyenlőtlenség; Egyenespárok és Croftonformula; Kinematikus mérték; Fix hosszúságú szakaszok metszései görbékkel és szögszárakkal; Sylvester probléma (véletlen pontnégyes konvex burkáról), Véletlen egyenesrendszerek konvex halmazba eső csúcsai, lapjai számának várható értéke. Mérték a sávok halmazán, konvex halmazt metsző, illetve lefedő sávok mértéke; Pont-sáv, egyenessáv, sáv-sáv párok, várható értékek. Mérték a síkmozgások terén, konvex halmazt metsző véletlen halmaz mértéke. Konvex halmaz véletlen halmazzal vett metszete területének, kerületének várható értéke. Mérték a térbeli egyeneseken, síkokon, konvex halmazt metsző egyenesek, síkok mértéke; Mérték a térmozgásokon, kockadobálási probléma; Külső formák, pontfolyamatok. Röntgen-kép probléma.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBNB44E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente