Algoritmikus és diszkrét geometria ea. (BSc)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Konvex halmazok alaptulajdonságai, Carathéodory, Radon és Helly tételei. Poliéderek néhány tulajdonsága: Euler tétel, síkgáfok és poliéder élgráfjának kapcsolata, Steinitz tétel, Cauchy merevségi tétel, poliéderek reprezentálása. Algoritmuselméleti alapfogalmak, képtárproblémák, sokszögek triangulációja, konvex burok keresés 2- és 3-dimenzióban, pontrendszerek Voronoi cellafelbontása, Delaunay trianguláció, sokszögek extremális pontjai, pontrendszerek átmérője, szélessége, töröttvonal belsejének meghatározása, pontrendszerek felező egyenesei, pontok és egyenes közötti illeszkedések. Elhelyezések, fedések, sűrűség fogalma és alaptulajdonságai, körök legsűrűbb elhelyezése a síkon.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBNB42E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente