Vektoranalízis ea. (BSc)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Polárkoordináták, ábrázolás polárkoordinátákban, terület és hosszúság polárkoordinátákban, kúpszeletek polárkoordinátákban. Háromdimenziós koordináta-rendszerek, vektorok, skalárszorzat, vektoriális szorzat. Egyenesek és síkok a térben. Hengerek és másodrendű felületek. Vektorfüggvények. Egy lövedék röppályájának a leírása. Ívhossz és a normált érintővektor, görbület és a normált főnormális, torzió és a normált binormális. Bolygómozgás és műholdpályák. A többváltozós függvények integráljainak áttekintése: a kettős integrál és a hármas integrál. Vonalintegrálok. Vektormezők, cirkuláció, munka, áramlás. Útfüggetlenség, potenciálfüggvény, konzervatív vektormező. Green-tétel a síkban. Felület felszíne és felületi integrál. Paraméteresen adott felületek. Stokes-tétel. A Gauss-Osztrogradszkij-tétel.

Előfeltétel: