Játékelmélet ea. (BSc)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Nemkooperatív játékok. Az egyensúlypont fogalma és főbb tulajdonságai. Véges fákkal ábrázolt játékok. Véges játékok kevert bővítése. A minimax tétel. Mátrixjátékok és megoldásuk. Bimátrix játékok. Mátrixjátékok és a lineáris programozás, bimátrix játékok és a kvadratikus programozás kapcsolata. Szimplex-módszer. Kétfázisú módszer. Szállítási feladatok megoldása. Oligopólium. Alkalmazások. Kooperatív játékok. Általános fogalmak: karakterisztikus függvény, eloszlás fogalma. A játék magja, a játék Neumann--Morgenstern-féle megoldása. Alkalmazások.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBNB12E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente