Statisztika ea. (BSc)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
A statisztikai minta fogalma. Alapstatisztikák. Az empirikus eloszlásfüggvény és a Glivenko-Cantelli tétel. Pontbecslésekkel kapcsolatos általános tudnivalók: torzítás, konzisztencia, hatásosság. Legfontosabb pontbecslések. Maximum likelihood, momentum és Bayes-becslések. Konfidenciaintervallum. Hipotézisvizsgálattal kapcsolatos általános tudnivalók: első- és másodfajú hiba, erőfüggvény, torzítás, konzisztencia. Likelihood hányados próbák. Paraméteres próbák: u- és t-próbák, Welch-teszt és F-próba. Nemparaméteres módszerek: a khi-négyzet próba és a Kolmogorov-Szmirnov-próbák. Többváltozós módszerek: Hotelling-teszt, lineáris regresszió, egyszempontos varianciaanalízis.

Előfeltétel: