Geometria III. ea. (BSc)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Konvex halmaz, konvex burok, Helly tétel; Minkowski-összeg, szeparációs tételek; Konvex halmaz által indukált norma, támaszfüggvény; Hausdorff-távolság; Konvex poliéderek, approximáció; Konvex testek térfogata, felszíne, folytonosság; Poliéderek geometriája, Euler-tétel. Metrikus tér, topologikus tér; Altér, faktortér, szorzattér; Kompaktság és összefüggőség; Homotópia, fundamentális csoport; Komplexusok, felületek, irányíthatóság, Euler-karakterisztika; Felületek osztályozása; Szimpliciális homológia, fokszám, Lefschetz-szám.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBNA42E Kredit: 6 Óraszám: 2 hetente