Analízis ea. (BSc)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Topológiai alapfogalmak, metrikus terek, kompaktság, összefüggőség, Rk. Sorozatok, a konvergencia Cauchy-kritériuma, alsó- és felső határérték. Sorok, abszolút és feltételes konvergencia, konvergencia-kritériumok. Folytonos függvények, kompaktság és összefüggőség. Monoton függvények tulajdonságai. Differenciálás, középérték-tételek, a derivált tulajdonságai, L’Hospital szabály, Taylor Tétele. A Riemann – Stieltjes integrál. Korlátos változású függvények, rektifikálható görbék. Függvénysorozatok és függvénysorok. Az egyenletes konvergencia szerepe a folytonosság, differenciálás és integrálás tekintetében. Ekvifolytonosság. A Stone – Weierstrass Tétel. Hatványsorok, az exponenciális és a logaritmus függvény, trigonometrikus függvények. Többváltozós függvények differenciálása. Az Inverzfüggvény Tétel és az Implicitfüggvény Tétel.

Előfeltétel: