Kalkulus II. ea. (lev. informatikus)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Elemi differenciálegyenletek: integrálható típusú egyenletek, másodrendű egyenletek, Laplace-transzformált. Sorok, függvénysor, binomiális sor. Többváltozós függvények. Határérték, differenciálhatóság. Parciális, totális, irány szerinti derivált, gradiens-vektor. Többváltozós függvények szélsőértéke. Vonalintegrál, egzakt differenciálegyenlet. Integrál, kettős és hármas integrálok, a szukcesszív integrálás módszere.

Előfeltétel: