Kalkulus I. ea. (lev. BSc)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Polinomok, racionális törtfüggvények, gyökös, trigonometrikus, exponenciális függvények és inverzeik. Értelmezési tartomány, értékkészlet, inverz függvény, összetétel. Grafikonok vázolása, szimmetria tulajdonságok, monotonitás. Függvények határértéke (végesben, végtelenben, féloldalról): intuitív, grafikus és numerikus heurisztika. A határérték formális tulajdonságai, műveletek. Elemi határérték-számítási technikák. Folytonosság fogalma, formális tulajdonságai. Folytonos függvények tulajdonsága: középérték-tétel, kompakt intervallumon folytonos függvények . Pontbeli derivált és érintőegyenes: intuitív, grafikus és numerikus heurisztika. Kapcsolat a folytonossággal, deriválási szabályok. Elemi függvények deriváltja. Láncszabály, implicit deriválás. Középérték-tétel. Monotonitás és derivált kapcsolata. Lokális szélsőérték és derivált (első és második derivált teszt), intervallumon vett szélsőértékek. Konvexitás fogalma, kapcsolata a második deriválttal. Függvények grafikonjának vázolása. L'Hopital szabályok és alkalmazásaik. Primitív függvény fogalma, határozatlan integrál egyszerű tulajdonságai.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBLK37E Kredit: 7 Óraszám: 14 félévente