Kombinatorika szeminárium IV. (lev. BSc)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBLC99E-00001 Kredit: 3 Óraszám: 10 félévente