Alkalmazott statisztika ea. (lev. BSc)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Statisztikai adatok grafikus és numerikus jellemzése. Nevezetes nemparaméteres tesztek. Függetlenség vizsgálata különböző esetekben. Lineáris módszerek, dimenziócsökkentés, struktúrafeltárás. Osztályozási módszerek.

Előfeltétel: