Kombinatorika és valószínűség ea. (lev. BSc)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBLB53E Kredit: 4 Óraszám: 10 félévente