Populációdinamika ea. (lev. BSc)

Tanszék: Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: MBLB22E Kredit: 4 Óraszám: 10 félévente