Operációkutatás ea. (lev. BSc)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Lineáris programozási feladatra vezető problémák. Optimumszámítási modellek. A lineáris programozás általános feladata, standard feladat. Szimplex módszer. A kétfázisú módszer. A szimplex algoritmus változatai. Példa ciklizálásra. Lexikografikus szimplex módszer. Érzékenységvizsgálat. Gyakorlati alkalmazások. Dualitás. Farkas-tétel. A lineáris programozás és a geometria kapcsolata. Szállítási feladat megoldása disztribúciós módszerrel. Hozzárendelési feladat megoldása magyar módszerrel. Szállítási feladat megoldása magyar módszerrel.

Előfeltétel: