Kalkulus II. ea. (informatikus 2017 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Sorok, függvénysor, binomiális sor. Vektorértékû és többváltozós függvények. Határérték, differenciálhatóság. Parciális, totális, irány szerinti derivált, gradiens-vektor. Többváltozós függvények szélsõértéke. Integrál, kettõs és hármas integrálok, a szukcesszív integrálás módszere. Vonalintegrál, felületi integrál. Green-tétel, a divergencia-tétel, Stokes tétele. Az integrálszámítás alkalmazásai: térfogat, felszín; fizikai alkalmazások. Elemi differenciálegyenletek: integrálható típusú egyenletek, másodrendû egyenletek, numerikus megoldás.

Előfeltétel:

MBNX311E

Helyettesítő tárgyak:

( Mx257e vagy Mx241E vagy Mt3209 vagy Mm2205 )

Előadások:
Kurzuskód: MBLX313E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MBNX313mbE Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBNX313E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MBNX313G Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX313G Kredit: 2 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MBNX313mbG Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente