Matematika 2. ea. (környezetmérnök)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Mátrixalgebra Lineáris egyenletrendszer, Gauss elimináció Determináns Inverzmátrix, Jordan elimináció Többváltozós függvények, Parciális deriváltak Totális differenciálhatóság Iránymenti derivált Gradiens, Jacobi mátrix Lokális szélsõérték Kettõs integrál Vonalintegrál Alkalmazások Közönséges differenciálegyenletek

Előfeltétel:

MBNX123E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MBNX223E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX223E Kredit: 3 Óraszám: 10 félévente
Kurzuskód: MBNX223xxE Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX223xxE Kredit: 2 Óraszám: 10 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MBNX223G Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX223G Kredit: 2 Óraszám: 10 félévente
Kurzuskód: MBNX223xxG Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX223xxG Kredit: 2 Óraszám: 10 félévente