Matematika 1. ea. (környezetmérnök)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Matematikai alapismeretek: Logika, halmazok, számfogalom, valós számok Függvény, vektor Komplex számok Komplex szám kanonikus és trigonometrikus alakja Sorozatok, sorozatok határértéke Végtelen sorok Határérték, folytonosság Differenciálhányados, deriváltfüggvény Deriválási szabályok Elemi függvények deriváltjai, L'Hospital szabály Taylor polinom, Taylor sor Függvénysorozat, függvénysor Függvényvizsgálat Határérték, derivált alkalmazások Határozatlan integrál, határozott integrál, alkalmazások

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MBNX123E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX123E Kredit: 3 Óraszám: 10 félévente
Kurzuskód: MBNX123xxE Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX123xxE Kredit: 2 Óraszám: 10 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MBNX123G Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX123G Kredit: 2 Óraszám: 10 félévente
Kurzuskód: MBNX123xxG Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX123xxG Kredit: 2 Óraszám: 10 félévente