Operációkutatás ea. (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Lineáris programozási feladatra vezetõ problémák. Optimumszámítási modellek. A lineáris programozás általános feladata, standard feladat. Szimplex módszer. A kétfázisú módszer. A szimplex algoritmus változatai. Példa ciklizálásra. Lexikografikus szimplex módszer. Érzékenységvizsgálat. Gyakorlati alkalmazások. Dualitás. Farkas-tétel. A lineáris programozás és a geometria kapcsolata. Szállítási feladat megoldása disztribúciós módszerrel. Hozzárendelési feladat megoldása magyar módszerrel. Szállítási feladat megoldása magyar módszerrel. [Megjegyzés: A tárgy kiváltható az I203E Operációkutatás c. tárggyal.]

Előfeltétel:

( MBN111E és MBN221E és MBN231E )

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MBL611E Kredit: 5 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MBN611E Kredit: 5 Óraszám: 2 hetente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MBN611G Kredit: 0 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBL611G Kredit: 0 Óraszám: 8 félévente