Fejezetek a matematika kultúrtörténetébõl (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
A nagy folyammenti kultúrák empirikus matematikája. A görög klasszikus kor matematikája: a matematika deduktív tudománnyá válása. A hellenizmus korának matematikája. A középkor matematikája: szemelvények az indiai, az iszlám kultúrkör matematikájából. Az európai matematika kezdete: a pisai Leonardo könyvei. A projektív geometria kialakulása a reneszánsz festészet-elméletbõl. A számfogalom alakulása: a komplex és a valós számok. Az "igazság elvesztése", majd keresésének fõbb irányzatai a XIX. és a XX. század matematikájában. Szemelvények a XX. század matematikájából.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MBN512E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBL512E Kredit: 3 Óraszám: 10 félévente