Kombinatorika elemei (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Binomiális és polinomiális tétel. Alapvetõ leszámlálási eljárások. Szitaformula. Generátorfüggvények módszere. Rekurzív sorozatok. Gráfelméleti alapfogalmak. Speciális gráfok, tulajdonságaik. Gráfok színezése, az ötszíntétel. Páros gráfok és független élrendszerek, párosítási algoritmusok, Kõnig tétele. Euler-vonal, Hamilton-kör. Síkba rajzolható gráfok jellemzése. Fák, Kruskal-algoritmus. Lineáris algebra és gráfok. Algoritmikus és bonyolultsági kérdések a kombinatorikában és gráfelméletben.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MBN342E Kredit: 4 Óraszám: 3 hetente
Kurzuskód: MBL342E Kredit: 4 Óraszám: 16 félévente