A többváltozós függvénytan elemei ea. (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Az Rk tér. Metrika, norma, egyenlõtlenségek. Többváltozós függvények. Folytonosság, határérték. Parciális-, totális-, iránymenti differenciálás. Középérték-tételek, Taylor-formula. Szélsõérték. Jordan-mérték. Területi integrál. Mûveletek, Fubini tétele. Vonalintegrál. Kiszámítási mód. Úttól való függetlenség. Potenciálfüggvény, kvadratúra probléma. A többváltozós integrálok alkalmazása (terület, felszín, térfogat) Közönséges differenciálegyenletek. A vonalintegrál alkalmazása differenciálegyenletek megoldására (egzakt differenciálegyenletek).

Előfeltétel:

MBN221E

Helyettesítő tárgyak:

( Mt3209 vagy Mm2205 vagy MBN322E )

Előadások:
Kurzuskód: MBL321E Kredit: 5 Óraszám: 16 félévente
Kurzuskód: MBN321E Kredit: 5 Óraszám: 3 hetente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MBN321G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MBL321G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente